Професионални познания

 • В сравнение с традиционните технологии, предимствата на фибролазерите по отношение на качеството на лъча, дълбочината на фокуса и динамичното регулиране на параметрите са напълно признати. В съчетание с предимствата на ефективността на електрооптичното преобразуване, гъвкавостта на процеса, надеждността и цената, нивото на приложение на лазерите с влакна в производството на медицински изделия (особено при фино рязане и микрозаваряване) непрекъснато се подобрява.

  2022-02-22

 • В мобилността се извършва гигантски скок. Това е вярно независимо дали в автомобилния сектор, където се разработват решения за автономно шофиране, или в промишлени приложения, използващи роботика и автоматизирани управлявани превозни средства. Различните компоненти в цялата система трябва да си сътрудничат и да се допълват. Основната цел е да създадете безпроблемен 3D изглед около превозното средство, да използвате това изображение, за да изчислите разстоянията на обектите и да инициирате следващото движение на превозното средство с помощта на специални алгоритми.

  2022-02-18

 • Традиционният лазер използва топлинното натрупване на лазерна енергия, за да стопи и дори да изпари материала в активната зона. В процеса ще се генерират голям брой чипове, микропукнатини и други дефекти при обработката и колкото по-дълго издържа лазерът, толкова по-големи са щетите на материала. Ултракъсият импулсен лазер има ултра кратко време за взаимодействие с материала, а енергията на единичен импулс е достатъчно силна, за да йонизира всеки материал, да осъществи студена обработка без горещо стопяване и да получи ултрафината, ниско- Предимства за обработка на щети, несравними с дългоимпулсния лазер. В същото време при избора на материали по-широка приложимост имат ултрабързите лазери, които могат да се прилагат върху метали, TBC покрития, композитни материали и др.

  2022-02-09

 • В сравнение с традиционните оксиацетиленови, плазмени и други процеси на рязане, лазерното рязане има предимствата на бърза скорост на рязане, тесен процеп, малка зона на топлинно въздействие, добра вертикалност на ръба на процепа, гладък режещ ръб и много видове материали, които могат да се режат с лазер . Технологията за лазерно рязане е широко използвана в областта на автомобилите, машините, електричеството, хардуера и електрическите уреди.

  2022-01-20

 • След изобретяването на първия в света полупроводников лазер през 1962 г., полупроводниковият лазер претърпя огромни промени, насърчавайки значително развитието на други науки и технологии и се счита за едно от най-големите човешки изобретения през ХХ век. През последните десет години полупроводниковите лазери се развиха по-бързо и се превърнаха в най-бързо развиващата се лазерна технология в света. Обхватът на приложение на полупроводниковите лазери обхваща цялата област на оптоелектрониката и се превърна в основна технология на днешната наука за оптоелектрониката. Поради предимствата на малкия размер, проста структура, ниска входяща енергия, дълъг живот, лесна модулация и ниска цена, полупроводниковите лазери се използват широко в областта на оптоелектрониката и са високо оценени от страни по целия свят.

  2022-01-13

 • Fiber Laser се отнася до лазер, който използва стъклени влакна, легирани с редки земни елементи като среда за усилване. Влакнести лазери могат да бъдат разработени на базата на влакнести усилватели. Висока плътност на мощността се образува лесно във влакното под действието на светлината на помпата, което води до лазер. Нивото на лазерната енергия на работното вещество е "обръщане на населението" и когато положителна обратна връзка (за образуване на резонансна кухина) е правилно добавена, може да се формира изходът на лазерното трептене.

  2021-12-22