Производствено оборудване

Тестова камера за стареене
Кутия за температурен цикъл
Вакуум шкаф
Спектрометър
Вносен монтажен чип
PIV тестово оборудване
производствена линия
машина за запечатване на паралелни шевове
Лазерен заварчик
Измервател на дължината на вълната